نظرسنجی درباره سایت

نظرتان راجع به ظاهر این وب سایت چیست ؟

عالی
خوب
متوسط
ضعیف

مطالب سایت تا چه حد برای شما مفید است ؟

عالی
خوب
متوسط
ضعیف

به چه مطالبی نیاز دارید تا در سایت گنجانده شود؟ 

آموزشی
فرهنگی
خبری
سرگرمی

نظرتان راجع به نحوه ارائه اطلاعات موربوط به واحد آموزشی چیست؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف

نظرتان راجع به رسیدگی به مسائل درسی و اخلاقی دانش آموزان چیست؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف

نظرتان راجع به نحوه ی اطلاع رسانی این سایت چگونه است؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف

به طور کلی به این سایت چه امتیازی می دهید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف