مسابه امام شناسی
مشخصات دانش آموز

با تقدیم سلام و احترام
در راستای طرح مصباح الهدی(امام شناسی زندگی امام حسن عسگری(ع)) علاقه مندان میتوانند به سوالات پاسخ داده و به قید قرعه از منتخبین تقدیری شایسته به عمل خواهدآمد.
علاقه مندان می توانند جهت دریافت کتاب به دفتر پرورشی مراجعه نمایند.
* نام و نام خانوادگی دانش آموز :
* کلاس :
لطفا به سوالات پاسخ دهید
* 1- کدامیک از گزینه های زیر القاب امام حسن عسکری (ع) را بیان می کند؟ :
           
* 2 . ماموریت وکیل در عصر امام حسن عسکری (ع) چه بود؟ :
               
* 3 . امام حسن عسکری (ع) در کجا به دنیا آمدند؟ :
               
* 4 . امام عسکری (ع) در چه سالی متولد شدند؟ :
               
* 5 . کدام یک از جملات زیر صحیح نیست؟ :
               
* 6. چه کسی نخستین بار به وجود امام زمان (ع) بشارت داد و نام و کنیه ایشان را بر زبان آورد؟ :
               
* 7 . کدام یک از افراد ذیل از وکلای امام (ع) نیست؟ :
               
* 8 . در زمان امام حسن عسکری (ع)، شیعیان بیشتر در کدام نقاط می زیستند؟ :
               
* 9 . امام علی النقی (ع) در چه سالی به شهادت رسیدند؟ :
               
* 10 . سنت امامان اسیر چه بوده است؟ :
               
* 11 . امام حسن عسکری (ع) در چند سالگی به شهادت رسیدند؟ :
               
* 12 . چه کسی بر امام حسن عسکری (ع) نماز گزارد؟ :
               
* 13. سیاست تبعید به مرکز خلافت در مورد چه کسانی به کار گرفته می شود؟ :
               
* 14 . مدت حکومت امام حسن عسکری (ع) چند سال به طول انجامید؟ :
               
* 15-برداشت شخصی از زندگی امام بزگوار و حرفی با حضرت موعود(ع) را بنویسید. :
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :