روز نیروی انتظامی


نیروی انتظامی به عنوان نهادی که تامین امنیت ، تحکیم نظم و اجرای قانون و عدالت از مهم ترین ارکان ثبات و سلامت نظام اجتماعی و سیاسی است.


به گزارش مسئول فضای مجازی هنرستان سیدالشهداء (ع)، به مناسبت بزرگداشت این هفته با توجه به هماهنگی های به عمل آمده با کلانتری 167 دولت آباد از جناب آقای سرگرد سارانی معاون اجتماعی این کلانتری دعوت به عمل آمد تا در خصوص موضوعاتی همچون اینترنت و خطرات فضای مجازی برای جمعی از دانش آموزان این هنرستان صحبت کنند.
   1397/7/22 12:48