راهیابی دانش آموزان ایده پرداز هنرستان به مرحله کشوری


 
اسامی دانش آموزان هنرستان سیدالشهداء، ایده پرداز راه یافته به مرحله کشوری جشنواره ایده های برتر دانش آموزی
ایده بازی خشم اژدها( خانم ها مبینا فعله گری، سارا مظهری، یگانه میرزایی)
ایده اپلیکیشن راه زا ( مبینا فعله گری، یگانه میرزایی)
کسب رتبه منطقه ، استان و راه یافته به مرحله کشوری
مدیریت و کادر هنرستان سیدالشهداء ، کسب مقام استانی دانش آموزان ایده پرداز رشته کامپیوتر و راهیابی به مرحله کشوری را تبریک عرض نموده و برای ایشان موفقیت های روز افزون را از خداوند متعال خواستارند.
   1397/7/29 12:30