برگزاری کارگاه آموزشی مهارتهای زندگیبه گزارش مسئول فضای مجازی هنرستان سیدالشهداء(ع): کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی با موضوع شناسایی آسیبهای اجتماعی ویژه دانش آموزان و اولیاء در تاریخ 97/8/14 در نمازخانه سیدالشهداء برگزار گردید. این کارگاه در راستای ارتقای سلامت روان و افزایش آگاهی دانش آموزان و اولیاء با مهارتهای زندگی و مهارتهای مقابله با خطرات و چگونه نه گفتن برگزار شد.
دکتر نوری در این کارگاه اظهار کرد: مهارتهای زندگی توانایی هستند که با تمرین مداوم پرورش می یابند و شخص را در روبه رو شدن با مسائل روزانه زندگی آماده می کند.
وی با بیان ضروزت اجرای کارگاه های آموزشی مهارتهای زندگی افزود: برای ارتقاء بهداشت روانی افراد جامعه، غنای روابط انسانی، افزایش سلامت و رفتارهای سالم در سطح جامعه ضروری است و هنرستان نیز با برگزاری چنین کارگاه هایی در این راستا گام برمی دارد.
   1397/8/19 13:55