برگزاری آزمون بکابه گزارش مسئول فضای مجازی هنرستان سیدالشهداء(ع)، اولین مرحله آزمون بهبود کیفیت آموزشی (بکا) به منظور موقعیت درسی و سنجش دانش آموزان هنرستان در سطح شهرستان های استان تهران در دو پایه دهم و یازدهم کلیه ی رشته ها روز یکشنبه  اولین روز از ماه بهمن سال جاری به صورت همزمان در هنرستان سیدالشهداء (ع) برگزار شد.
 
   1396/11/10 13:26