برنامه امتحانات شایستگی فنی حضوری

 
به گزارش مسئول فضای مجازی هنرستان سیدالشهداء، برنامه ی امتحانات شایستگی فنی حضوری پایه دهم یازدهم و دوازدهم بر روی سایت هنرستان قرار گرفته، و تمامی دانش آموزان با رعایت پروتکل های بهداشتی ملزم به شرکت در امتحانات هستند و یک هفته قبل از امتحانات کلاس رفع اشکال برگزار میشود.در صورت نیاز و تمایل میتوانید شرکت کنید.


   1399/3/13 08:45