انجمن اولیاء و مربیانبه گزارش مسئول فضای مجازی هنرستان سیدالشهداء همزمان با بازگشایی مدارس و شروع سال تحصیلی جدید، اولین گردهمایی اولیاء دانش آموزان هنرستان سالن سیدالشهداء در روز یکشنبه مورخ 97/7/1 از ساعت 11 الی 13 برگزار گردید، این جلسه شامل دو بخش بود: بخش اول) آشنایی اولیاء دانش آموزان با کادر و کارکنان هنرستان و نحوه ی عملکرد در قالب تقویم اجرایی بود.
بخش دوم) جلسه ی انتخابات اولیاء و مربیان با حضور اعضاء انجمن سال گذشته و همه اولیاء دانش آموزان و عوامل هنرستان برگزار گردید.
و در پایان جلسه انتخابات با رای گیری از اولیاء 7نفر به عنوان انجمن انتخاب که از این 7نفر یک نفر به عنوان رییس انجمن، یک نفر به عنوان نایب رییس و 5نفر بعدی به عنوان عضو اصلی انجمن انتخاب شده اند.
   1397/7/2 12:31